Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Artikel

Inspiratiekaart bij- en omscholing kansrijke beroepen

Het UWV heeft in samenwerking met NRTO, de mbo-raad en SBB een Inspiratiekaart kansrijke beroepen gemaakt. Deze kansrijke beroepen zijn gekoppeld aan op- en omscholingsmogelijkheden die via het mbo leiden tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. 

Waarom de inspiratiekaart?
Het kabinet heeft 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor praktijkleren in het mbo dat gericht is op het behalen van een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. Deze middelen zijn bedoeld voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt zijn of kwijt dreigen te raken. Regionale mobiliteitsteams zetten dit budget in om werkenden en werkzoekenden om te scholen naar beroepen in kansrijke sectoren. Vanaf vandaag kunnen ze daarbij de inspiratiekaart gebruiken om te bepalen welke beroepen een grote kans bieden op werk en welke kwalificaties, mbo-certificaten en praktijkverklaringen aansluiten op de kansrijke beroepen.  

Wat staat er in de inspiratiekaart?
De inspiratiekaart is grotendeels gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van UWV van december 2020 . Voor een aantal van deze kansrijke beroepen wordt aangegeven wat de relevante mbo-kwalificaties zijn. Bij –en omscholing via het mbo kan op alle 4 de mbo-niveaus. Er is voor gekozen om in deze kaart vooral de kwalificaties op niveau 2 te laten zien, wetende dat er in hetzelfde beroep mogelijkheden zijn op niveau 3 en 4. Dit om dat de niveau 2 kwalificaties zich vaak het best lenen voor instap in het beroep. Bij de kwalificaties zijn de bijbehorende mbo-certificaten in beeld gebracht.

Daarnaast is in de inspiratiekaart te vinden welke kwalificaties zich goed lenen voor praktijkleren met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2. Vanuit de arbeidsmarkt groeit de vraag naar vakkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan thema’s als verduurzaming en circulariteit. Het mbo speelt een belangrijke rol in het opleiden van deze vakkrachten. 

Download hier de inspiratiekaart