Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Over ons West-Brabant

Afbeelding
wbr banner

Leerwerkloket West-Brabant

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio. Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Onze adviseurs voor regio West-Brabant

Winny van der Burgt


Na mijn opleiding Akademie Mens en Arbeid, Loopbaanadvisering, heb ik o.a. gewerkt bij een beroepskeuzebureau, uitzendbureau en werkgeversservicepunt. Met ​aandacht zal ik luisteren naar de vraag die je me stelt. Soms kun je vastlopen in je zoektocht naar een geschikte opleiding of leerbaan. Dan kan een gesprek verhelderend zijn. Ik maak gebruik van mijn actuele kennis van de scholingsmarkt, arbeidsmarkt en mijn netwerk. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en nieuwe invalshoeken aan te dragen. Mijn doel is dat je met nieuwe energie en een duidelijk "to do"-lijstje weer verder kunt. 

Afbeelding
Winny van der Burgt

 

Annette de Mooij


Ik ben werkzaam als leerwerkadviseur in de regio West-Brabant en verantwoordelijk voor het inloopspreekuur te Bergen op Zoom. 
Het adviseren over scholing is iets dat ik al lange tijd met veel plezier doe. Tijdens mijn functies als beroepskeuze-adviseur, studiebegeleider en jongerenadviseur deed ik al veel ervaring op. Een arbeidsmarkt (en daarmee een scholingsmarkt) is altijd in beweging en daardoor is het vaak moeilijk om een goede keuze te maken. Het geven van actuele en passende informatie voor het maken van een bewuste keuze is dan ook mijn prioriteit. 

Afbeelding
Annette de Mooij

 

Monique van Dijk

Ik ben begonnen in mijn loopbaan als vestigingsmanager bij een uitzendbureau, reïntegratiecoach/loopbaanbegeleider en werkzaam geweest bij het Werkgeversservicepunt Breda. Mijn doel is het beste uit iemand halen door de persoon zelf te laten groeien door inzichten en praktische handvaten te bieden. Gemotiveerd en aandachtig zal ik luisteren. Samen gaan we kijken en de mogelijkheden in je loopbaan onderzoeken. Door kennis van de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en mijn uitgebreide netwerken, wil ik je daarbij ondersteunen. Mijn motto is dan ook: Ieder mens heeft unieke talenten, ontwikkel dat talent. En doe wat je echt wil en wat bij je past dan kom je er wel.

Afbeelding
Monique van Dijk

 

Projectleider

Selwin Umar

Ik ben al vanaf de start van de leerwerkloketten in 2009 werkzaam als projectleider: van een idee op papier tot een laagdrempelig, onafhankelijk loket voor alle burgers met een loopbaan- of scholingsvraag. Ik heb het zien groeien van een project vanuit de ministeries SZW en OCW naar een structurele voorziening en dienstverlening in de regio's.

Ondanks dat ik vanaf de start werkzaam ben als projectleider, blijft het elke keer een uitdaging om samen met de partners van het leerwerkloket ervoor te zorgen dat iedereen in de regio zich kan blijven ontwikkelen. Of dat nu op het gebied van taal of opleiding is, of van persoonlijke ontwikkeling, dat is waar wij als leerwerkloket een ondersteunende rol richting onze klanten kunnen vervullen. En altijd met een onafhankelijke advies waarbij de klant verder op weg wordt geholpen.

Mijn rol als projectleider is ervoor zorgen dat er draagvlak en cofinanciering vanuit een samenwerkingsverband is voor het leerwerkloket. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de West-Brabantse gemeenten, ROC West-Brabant, S-BB en UWV. Verder ben ik in de regio's altijd op zoek naar samenwerking om de visie "een leven lang leren" op de kaart te zetten. Of dat nu een leerwerktraject of Taalakkoord is, we proberen drempels weg te nemen zodat iedereen kan participeren, of je nu laag opgeleid bent of minder taalvaardig.

Mijn grootste droom is dat iedereen geholpen kan worden met de keuzes die men moet maken in hun werk en leerzame leven. Zodat men onafhankelijk en op eigen kracht invulling kan geven aan gelukkig en gezond leven.

Afbeelding
Selwin
De privacy-verklaring vind je achter deze link. De pagina opent in een nieuw venster.
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  westbrabant@leerwerkloket.nl