Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Over ons West-Brabant

Afbeelding
wbr banner

Leerwerkloket West-Brabant

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio. Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.

Onze adviseurs voor regio West-Brabant

Winny van der Burgt


Na mijn opleiding Akademie Mens en Arbeid, Loopbaanadvisering, heb ik o.a. gewerkt bij een beroepskeuzebureau, uitzendbureau en werkgeversservicepunt. Met ​aandacht zal ik luisteren naar de vraag die je me stelt. Soms kun je vastlopen in je zoektocht naar een geschikte opleiding of leerbaan. Dan kan een gesprek verhelderend zijn. Ik maak gebruik van mijn actuele kennis van de scholingsmarkt, arbeidsmarkt en mijn netwerk. Ik vind het leuk om dingen uit te zoeken en nieuwe invalshoeken aan te dragen. Mijn doel is dat je met nieuwe energie en een duidelijk "to do"-lijstje weer verder kunt. 

Afbeelding
Winny van der Burgt

 

Annette de Mooij


Ik ben werkzaam als leerwerkadviseur in de regio West-Brabant en verantwoordelijk voor het inloopspreekuur te Bergen op Zoom. 
Het adviseren over scholing is iets dat ik al lange tijd met veel plezier doe. Tijdens mijn functies als beroepskeuze-adviseur, studiebegeleider en jongerenadviseur deed ik al veel ervaring op. Een arbeidsmarkt (en daarmee een scholingsmarkt) is altijd in beweging en daardoor is het vaak moeilijk om een goede keuze te maken. Het geven van actuele en passende informatie voor het maken van een bewuste keuze is dan ook mijn prioriteit. 

Afbeelding
Annette de Mooij

 

Monique van Dijk

 

Ik ben begonnen in mijn loopbaan als vestigingsmanager bij een uitzendbureau, reïntegratiecoach/loopbaanbegeleider en werkzaam geweest bij het Werkgeversservicepunt Breda. Mijn doel is het beste uit iemand halen door de persoon zelf te laten groeien door inzichten en praktische handvaten te bieden. Gemotiveerd en aandachtig zal ik luisteren. Samen gaan we kijken en de mogelijkheden in je loopbaan onderzoeken. Door kennis van de arbeidsmarkt, scholingsmarkt en mijn uitgebreide netwerken, wil ik je daarbij ondersteunen. Mijn motto is dan ook: Ieder mens heeft unieke talenten, ontwikkel dat talent. En doe wat je echt wil en wat bij je past dan kom je er wel.

Afbeelding
Monique van Dijk

Nicol Kiens

 

Ik ben werkzaam als Leerwerkadviseur bij het Leerwerkloket West-Brabant/Zeeland voor het Regionaal Mobiliteitsteam West-Brabant Werkt door! Het is mooi om werkzoekenden en studenten te inspireren en stimuleren om in beweging te komen en te blijven en hen bewust te maken van hun kracht en drijfveren. Op die manier ben ik ervan overtuigd dat je duurzamer aan de slag blijft. Door ook goed te kijken naar wat de vraag van arbeidsmarkt is blijf je realistisch. Het thema mens en werk loopt als een rode draad door mijn carrière. Ik heb de HBO opleiding Mens & Arbeid gevolgd in Tilburg met als afstudeerrichting Personeel en Organisatie. Na mijn studie heb ik verschillende banen gehad in het werkveld van arbeidsbemiddeling, P&O en re-integratie. Het op weg helpen van mensen en samen komen tot een passende oplossing waar zij mee verder kunnen is het mooiste wat er is.

Afbeelding
Nicol Kiens

 

Projectleider

Alex de Klerk

 

Per 1 september 2023 ben ik de Projectleider van het Leerwerkloket West-Brabant. Ik combineer dit met het coördinatorschap van het Regionaal Mobiliteitsteam West-Brabant Werkt Door.  Het team van de leerwerkadviseurs van het Leerwerkloket en het team van de adviseurs van het Regionaal Mobiliteitsteam komen hierdoor (nog) dichter bij elkaar.

Vragen en advies over scholing, persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarktorientatie, het starten van een eerste of volgende loopbaan en welke ondersteuning hierbij nodig is kunnen door deze twee teams van deskundige adviseurs uitstekend opgepakt worden.

Dat is ook nodig. Want hoewel de arbeidsmarkt ook in West-Brabant de komende jaren krap zal blijven hebben nog steeds veel inwoners behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van hun loopbaan. Die ondersteuning bieden we aan iedere inwoner van West-Brabant: of je nu nog op school zit, werkt, niet aan het werk bent en of je nu wel of geen uitkering hebt.

Iedereen telt mee, en iedereen is nodig

Afbeelding
LWLWB Alex de Klerk
De privacy-verklaring vind je achter deze link. De pagina opent in een nieuw venster.
Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te delen, zodat er contact met mij kan worden opgenomen.

Als je geen toestemming geeft, kan dit formulier niet verstuurd worden. Je kunt dan contact opnemen met het Leerwerkloket via  westbrabant@leerwerkloket.nl
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.