Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel. Banen verdwijnen en nieuwe banen verschijnen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en onze adviseurs kunnen je ondersteunen met gericht loopbaan- en scholingsadvies.

Vacatures

Geldig tot:
Type leerwerktraject: Traineeship
Doelgroep: WW, Iedereen
Persoon doet financieel werk
Geldig tot:
Soort aanstelling: Anders namelijk…
Type leerwerktraject: BBL, Deeltijd
Doelgroep: Iedereen
Werklocaties: West-Brabant
Veiligheidshelm, -vest, handschoenen
Geldig tot:
Type leerwerktraject: Anders namelijk…
Doelgroep: Iedereen
start nu jouw carriere als intercedent
Geldig tot:
Type leerwerktraject: Duaal
Doelgroep: WW
Werklocaties: Diverse (West Brabant)
Gereedschap
Geldig tot:
Doelgroep: Participatiewet; doelgroepenregister, Scholier, Voortijdig schoolverlater, Wajong, Werkende, Werkzoekende zonder uitkering, WW, WIA, WGA, WAO
Drie studenten twee mannen en 1 vrouw in bouwplaats aan het leren en werken
Geldig tot:
Type leerwerktraject: BBL
Doelgroep: Scholier, Voortijdig schoolverlater, Wajong, Werkende, Werkzoekende zonder uitkering, WW, WIA, WGA, WAO
twee dames in de zorg
Geldig tot:
Type leerwerktraject: BBL
Doelgroep: Participatiewet; doelgroepenregister, Participatiewet; bijstand gemeente(n):................, Scholier, Statushouder, Voortijdig schoolverlater, Wajong, Werkende, Werkzoekende zonder uitkering, WW, WIA, WGA, IVA, WAO
tekeningen van beroepsbeoefenaren